Informace před startem

Přihlášky a prezentace

K závodu je možno se přihlásit každý den v místě prezentace. V sobotu probíhá prezentace od 13:00 hod do 14:00 hod a v neděli od 8:30 do 9:30. Přihlášky přes internet přijímáme do pátku 19.8.2016 18:00.

Na prezentaci si vemte sebou kolečkové lyže - zde budou lyže zkontrolovány zda vyhovují pravidlům a následně označeny. Zároveň zvěřejněno komu budou přiděleny jednotné kolečkové lyže Swenor.

Kdo neuhradil startovné předem má možnost je uhradit při prezentaci. Výše startovného je následující a rozhodující je datum podání přihlášky:

Startovné pro jednotlivý závod: pro přihlášené přes internet do 20.7.2016 - 200 Kč, do 14.8.2016 – 300 Kč, po 15.8.2016 a v den závodu 400 Kč.

Startovné pro oba závody: pro přihlášené přes internet do 20.7.2016 - 400 Kč, do 14.8.2016 – 500 Kč, po 15.8.2016 a v den závodu 600 Kč.

 

Startovní vlny

Na uvedeném obrázku jsou znázorněny starovní pozice jednotlivých závodníků

Analogicky startovní vlny budou i na nedělním závodě CRAFT 18km.

 

Ubytování

V Orlickém Záhoří obecní úřad vyšel vstříct závodníků a bude možné na místním hřišti postavit stany. Zároveň bude k dispozici WC a sprchy v zázemí hřiště.

Dále je ubytování možné v místě startu sobotního závodu: Hotel Záhoří - Orlické záhoří.  Tel: 728352456, pa. Dvořák

 

Občerstvení

Sobota, 20.8.2016: V prostoru startu bude k dispozici stánek s rychlým občerstvením a zároveň bude otevřena restaurace v Hotelu Záhoří - závodníci mohou využít zdarma hotelový bazén.

Závodníkům po dojetí do cíle bude v cíli poskytnuto drobné občerstvení (nápoje, ovoce, tatranka + bidon od partnera závodu).

Facebook