Vybraným závodníkům v kategorii ELITE budou pořadatelem přiděleny jednotné kolečkové lyže SWENOR.

Předběžný seznam závodníků, kteří budou mít přiděleny jednotné kolečkové lyže mají v registraci přiděleno startovní číslo  1 až 40. 

https://www.webscorer.com/registerlist?raceid=321081

Pozor: Seznam se může v průběhu příjmu přihlášek měnit a konečný bude vyvěšen ráno v 9:00 na začátku prezentace! Své kolečkové lyže si sebou na závod dovezte!

Dle pravidel je každý závodník povinen jet na přidělených kolečkových lyžích, je-li k tomu pořadatelem vyzván. Odmítne-li závodník přidělené lyže, může se závodu zúčastnit v kategorii OPEN, pokud kolečkové lyže budou odpovídat výše uvedeným pravidlům.

 

Ostatním závodníkům ELITE budou při prezentaci zkontrolovány a označeny kolečkové lyže!

Je zakázána jakákoli další manipulace s lyžemi a kolečky po kontrole od pořadatele, stejně tak tomu je v případě zapůjčených lyží od pořadatele. Přistižení znamená okamžitou diskvalifikaci!

 

  

Facebook