Šedivinská 11° -  organizace start

Stručné informace k organizaci Šedivinské 11°

 

PLÁN STARTOVNÍCH ČASŮ

Startovat se bude ve 3 skupinách intervalově dle pořadí startovních čísel s časovým odstupem 30s

  1. skupina: startovní číslo od 201: dorost,  start od 19:30
  2. skupina: startovní číslo od 213: ženy vše, start od 19:38
  3. skupina: startovní číslo od 220: muži vše + ostatní a dodatečně registrovaní , start od 19:45

 

PREZENTACE A ZÁZEMÍ ZÁVODU – ZÁVODNÍ KANCELÁŘ

Prezentace, výdej čísel a lyží bude probíhat od 17:45 do 19:00 v budově bývalé školy v Šedivinách č.p. 67. Místo je přesně v půlce závodní trasy. Zde si můžete ponechat svá zavazadla. Budova bude hlídána, pořadatel však neručí za ztráty osobních věcí!

 

PARKOVÁNÍ – ZÁVODNÍCI

Vyhrazená plocha pro parkování aut závodníků je v místě prezentace a vyhlášení výsledků. Prosíme, neodstavujte své vozidlo jinde!

 

PARKOVÁNÍ – DOPROVOD, DIVÁCI

V prostoru cíle bude vyhrazena plocha pro parkování. Opět prosíme, neodstavujte své vozidlo jinde!

 

KOLEČKOVÉ LYŽE

Jednotné kolečkové lyže budou přiřazeny závodníků dle těchto pravidel. Lyže se vydávají prostoru WarmUp zóny v oblasti startu od 19:10 min.

 

START

Z místa prezentace na start lze pohodlně dojít – nedoporučujeme sjíždět na lyžích!!! Start prvního závodníka proběhne v 19:30. Žádáme závodníky, aby se v tuto dobu již pohybovali v místě startu. Zhruba 15 min. po startu  prvního závodníka budou odvezeny svršky závodníků do cíle.

 

CÍL

V cíli vám budou odebrány přidělené lyže. Startovní čísla se vrací, a to v místě prezentace. Za nevrácené startovní číslo je pořadatel oprávněn vymáhat částku 500,- Kč.

 

OBČERSTVENÍ, VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

V místě prezentace bude závodníkům oproti vrácenému startovnímu číslu vydáván guláš. Zhruba 30 min. po dojetí posledního závodníka proběhne vyhlášení výsledků.

 

AFTER-RACE-PARTY

Po vyhlášení výsledků jsou všichni závodníci i doprovod srdečně zváni na neoficiální posezení.

 

 SITUAČNÍ MAPA

Facebook