PROGRAM ZÁVODU

Pořadatel: XCSPORT.cz a Šerlich 8.30, kontaktní osoba Ladislav Knápek 602 163 707

Prezentace: 20.8.2022 od 9:00 do 10.30, Orlické Záhoří – hřiště 

Sběr věcí od závodníků, které chtějí odvézt do cíle: 11:00 - 11:15 v prostoru prezentace, 11:15 - 11:20 v prostoru startu

Start: Hromadný 11:30 hod, Orlické Záhoří (silnice č. II/311, na úrovni silničního přechodu do Polska)

Cíl: Šerlich sedlo

Dojezd do cíle: cca 12:00 – 13:00 hod

Odjezd zpět do místa startu: závodníci vlastními vozy, popř. lze využít běžnou autobusovou linku 14:13

Vyhlášení výsledků: Orlické Záhoří – hřiště 15:00 - 17:00 

 

KATEGORIE

Závodníci jsou na základě přijaté registrace rozděleni do dvou kategorií ELITE a OPEN.
Závodníci z kategorie ELITE absolvují závod na přidělených nebo vlastních kolečkových lyžích s rychlostí koleček č. 3.
Závodníci z kategorie OPEN závodí na vlastních kolečkových lyžích s kolečky č. 2 nebo pomalejšími.

ELITE

Muži: 18 - 23 let
Muži: 24 - 49 let
Muži: 50 let a starší 
Ženy: 18 - 23 let
Ženy: 24 - 49 let
Ženy: 50 let  a starší

Závod je součásti EDS Skiroll Classics

Pro nejrychlejšího muže a ženu na rychlostní prémii u chaty Bedřichovka je připraven dárkový kupón ve výši 1000 Kč!

Nejlepší muž a žena bez ohledu na věk obdrží při vyhlášení kolečkové lyže SWENOR!

  

OPEN

Muži: 18 - 49 let
Muži: 50 let a starší 
Ženy: 18 let a starší
Dorostenci: do 18 let  (ročníky 2005 - 2008)
Dorostenky: do 18 let  (ročníky 2005 - 2008)

V případě, že se do kategorie přihlásí méně než tři závodníci bude kategorie sloučena s nejbližší možnou.

Nejlepší dorostenec a dorostenka obdrží při vyhlášení hole EXEL!

 

OBČERSTVENÍ

Kromě občerstvení v cíli, obdrží závodníci kupón na pozdní oběd v restauraci Kunštát v Orlickém Záhoří
Na hřišti v Orlickém Záhoří bude možné v průběhu registrace a po dojezdu závodu zakoupit drobné občerstvení

 

CENY

 • absolutní vítěz rychlostní prémie u Bedřichovky v kategorii muži a ženy obdrží od parnera závodu XCSPORT.cz dárkový kupón ve výši 1000 Kč
 • absolutní vítěz v kategorii ELITE muži a ženy obdrží kolečkové lyže SWENOR
 • absolutně 3 nejlepší závodníci v kategorii ELITE muži a ženy obdrží pohár
 • absolutně 5 nejlepších závodníků v kategorii ELITE muži a ženy obdrží finanční prémii (1500 Kč, 1000 Kč, 500 Kč, 500 Kč, 500 Kč)
 • absolutní vítěz v kategorii dorostenec a dorostenka obdrží hole EXEL
 • věcné odměny obdrží nejlepších 5 závodníků v dané kategorii ELITE
 • věcné odměny obdrží nejlepších 5 závodníků v kategorii OPEN (dorostenci, dorostenky)
 • věcné odměny obdrží nejlepší 3 závodníci v kategorii OPEN (muži do 49 let, muži 50let a starší, ženy)

  

PŘIHLÁŠKY A STARTOVNÉ

Přihlášky je možné podávat přes internet na webových stránkách závodu www.serlich.com do 17.8.2022 nebo osobně v den závodu.

Startovné pro jednotlivý závod v kategorii ELITE: pro přihlášené a uhrazené startovné přes internet do 31.7.2022 – 550 Kč, nebo do 15.8.2022 – 750 Kč po tomto termínu a v den závodu 900 Kč.

Startovné pro jednotlivý závod v kategorii OPEN (dorost a dospělí): pro přihlášené a uhrazené startovné přes internet do 31.7.2022 – 275 Kč, nebo do 15.8.2022 – 375 Kč po tomto termínu a v den závodu 450 Kč.

Zvýhodněné hromadné startovné pro kategorie dorostu - oddíly 5 a více osob (cena za osobu) do 15.8.2022 – 150 Kč po tomto termínu a v den závodu 200 Kč.

O výši startovného rozhoduje datum přihlášení a datum odeslání platby.

Platba převodem zasílejte na číslo účtu: 2100591978/2010 (Fio Banka) do textové poznámky uveďte jméno a příjmení závodníka.

Internacional racers can pay entry fee cash in registration ofiice in race day or send to our bank account IBAN: CZ89 2010 0000 0021 0059 1978

 

Startovné zahrnuje občerstvení v cíli a před oficiálním vyhlášením vítězů je připraven teplý pozdní oběd

 

PRAVIDLA ZÁVODU

 • Předepsaný styl je klasický, není přípustné bruslení. V průběhu závodů se dodržují pravidla FIS.
 • Všechny závody se jedou klasickou technikou, jejíž porušení (bruslení, více jak tři odšlapy v zatáčce atd.) povede k okamžité diskvalifikaci závodníka. 
 • Délka holí nesmí přesáhnout 83% výšky závodníka plus 2 cm/délka holí = výška postavy x 83/100 + 2 cm
 • Kategorie ELITE startuje se na kolečkových klasických lyžích libovolného výrobce - podmínkou jsou černá gumová kolečka s max. průměrem 7cm, s označením koleček č. 3 popř. u výrobce Marwe jsou povolena kolečka s označením 6C7. Kolečka s označením 2 nebo 1 jsou zakázána. Jedno kolečko na každé lyži musí být s antireverzním mechanismem.
 • Vybraným závodníkům ELITE budou na závod přiděleny jednotné kolečkové lyže Swenor, rychlost koleček č. 3.
 • Kategorie OPEN startuje se na kolečkových klasických lyžích libovolného výrobce - podmínkou jsou černá gumová kolečka s max. průměrem 7cm, s označením koleček č. 2 popř. u výrobce Marwe jsou povolena kolečka s označením 6C6. Kolečka s označením 1 jsou zakázána. Jedno kolečko na každé lyži musí být s antireverzním mechanismem.
 • Kontrola lyží bude probíhat při prezentaci, na trati, ale i v cíli! Je zakázána jakákoli další manipulace s lyžemi a kolečky po kontrole od pořadatele, stejně tak tomu je v případě zapůjčených lyží od pořadatele. Přistižení kohokoli znamená okamžitou diskvalifikaci!
 • Každý závodník je povinen jet na přidělených kolečkových lyžích, je-li k tomu pořadatelem vyzván. Odmítne-li přidělené lyže, může se závodu zúčastnit, ale nebude klasifikován a ve výsledcích bude uveden jako DSQ a zároveň mu nebudou v daném závodu přiděleny body do seriálu ani týmové soutěže.  
 • Závodníci jedoucí na vlastních lyžích musí mít na každé lyži kolečko s antireverzním mechanismem, jinak je to důvod k diskvalifikaci
 • Závodníkům je možno podávat občerstvení či jinou materiální podporu pouze z pevného místa, tj. nikoliv z auta, jízdního kola, či jiného dopravního prostředku. Provinění má za následek časovou penalizaci či přímou diskvalifikaci.
 • Závod se jede za plného silničního provozu. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí. Závodník je povinen řídit se pravidly silničního provozu a tohoto závodu a dodržet trasu závodu. 
 • Závodníkům doporučujeme sjednat si individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám v ČR. 
 • Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod. 
 • Povinné vybavení: Ochranná přilba 
 • Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem. 
 • Klasifikováni budou pouze závodníci, kteří projedou celou trať.
 • Protesty se podávají u ředitele závodu nejpozději 15 min po vyvěšení oficiální výsledkové listiny, načež má ředitel lhůtu 15 min pro rozhodnutí o protestu, jehož výsledek sdělí ústně osobě, která protest podala spolu se stručným odůvodněním. Protest je možné podat pouze se zaplacením kauce 500 Kč, která bude vrácena pouze při uznání oprávněnosti protestu. 

 

SITUAČNÍ MAPA

MAPA ZÁVODU

Facebook