PROGRAM ZÁVODU

Spolupořadatel: Šerlich 8.30 a Šedivinský spolek

Prezentace: 16.8.2019 od 18:00 do 19.00, Šediviny – bývalá škola

Dodatečné přihlášky u prezentace: 16.8.2019 od 18:00 do 18.30, Šediviny – bývalá škola

Start: Intervalově od 19:30 hod. jednotlivci po 30 s. popř. po 60s dle počtu startujících, o pořadí startujících rozhodne los

Cíl: Šediviny

Vyhlášení výsledků: Šediviny – bývalá škola 15 - 30 min. po dojetí posledního závodníka

 

TRASA ZÁVODU 

Místní komunikace v Šedivinách, start na začátku místní komunikace u sjezdu ze silnice č. II/309, cíl u kostela Sv. Josefa v Šedivinách, viz též mapa závodu Délka: 1200 m, převýšení: 130 m

 

KATEGORIE

Muži: 18 - 23 let
Muži: 24 - 49 let
Muži: 50 let a starší 
Ženy: 18 - 23 let
Ženy: 24 let  a starší

Kategorie pro vložený závod dorostu (ročníky 2002 - 2005)

Dorostenci: do 18 let 
Dorostenky: do 18 let 

 

V případě, že se do kategorie přihlásí méně než tři závodníci bude kategorie sloučena s nejbližší možnou.

 

PŘIHLÁŠKY A STARTOVNÉ

Přihlášky je možné podávat přes internet na webových stránkách závodu www.serlich.com do 13.8.2019 nebo osobně v den závodu.

Startovné pro jednotlivý závod: pro přihlášené a uhrazené startovné přes internet do 13.8.2019 – 100 Kč, v den závodu platba pouze v hotovosti 150 Kč.

Dorostenecké kategorie: pro přihlášené a uhrazené startovné přes internet do 13.8.2019 – 50 Kč, v den závodu platba pouze v hotovosti 100 Kč.

O výši startovného rozhoduje datum přihlášení a datum odeslání platby.

Platba převodem zasílejte na číslo účtu: 2100591978/2010 (Fio Banka) do textové poznámky uveďte jméno a příjmení závodníka.

 

PRAVIDLA ZÁVODU

 • Předepsaný styl je klasický, není přípustné bruslení. V průběhu závodů se dodržují pravidla FIS.
 • Všechny závody se jedou klasickou technikou, jejíž porušení (bruslení, více jak tři odšlapy v zatáčce atd.) povede k okamžité diskvalifikaci závodníka. 
 • Délka holí nesmí přesáhnout 83% výšky závodníka plus 2 cm/délka holí = výška postavy x 83/100 + 2 cm
 • Startuje se na kolečkových klasických lyžích libovolného výrobce - podmínkou jsou černá gumová kolečka s max. průměrem 7cm, s označením koleček 2, 3 popř. u výrobce Marwe jsou povoleny kolečka s označením 6C6. Kolečka s označením 1 jsou zakázána. Výrobce lyží a typ koleček bude zaznamenán při prezentaci.
 • Kontrola lyží bude probíhat při prezentaci, na trati, ale i v cíli! Je zakázána jakákoli další manipulace s lyžemi a kolečky po kontrole od pořadatele, stejně tak tomu je v případě zapůjčených lyží od pořadatele. Přistižení kohokoli znamená okamžitou diskvalifikaci!
 • Vybraným závodníkům budou na závod přiděleny jednotné kolečkové lyže Swenor, rychlost koleček č. 2.
 • Každý závodník je povinen jet na přidělených kolečkových lyžích, je-li k tomu pořadatelem vyzván. Odmítne-li, může se závodu zúčastnit, ale nebude klasifikován a ve výsledcích bude uveden jako DSQ a zároveň mu nebudou v daném závodu přiděleny body do seriálu ani týmové soutěže.  
 • Závod se jede za plného silničního provozu. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí. Závodník je povinen řídit se pravidly silničního provozu a tohoto závodu, projet všemi kontrolami a dodržet trasu závodu. 
 • Závodníkům doporučujeme si sjednat individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám v ČR. 
 • Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod. 
 • Vybavení = Ochranná přilba je povinná 
 • Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem. 
 • Klasifikováni budou pouze závodníci, kteří projedou celou trať, včetně všech kontrol.
 • Protesty se podávají u ředitele závodu nejpoději 15 min po vyvěšení oficielní výsledkové listiny, načež má ředitel lhůtu 15 min pro rozhodnutí o protestu, jehož výsledek sdělí ústně osobě, která protest podala spolu se stručným odůvodněním. Protest je možné podat pouze se zaplacením kauce 500 Kč, která bude vrácena pouze při uznání oprávněnosti protestu. 

 

SITUAČNÍ MAPA

   

MAPA ZÁVODU

Facebook